Örnek Faaliyetler - Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi
Örnek Faaliyetler

Faaliyet 1                                : Gazi Üniversitesi ve OSTİM Organize Sanayi Başkanlığı Arasında Yapılan OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmeler İçin Tasarım Konusunda Eğitim, Danışmanlık, Araştırma, Yenilikçilik Uygulamaları, Merkez veya Arayüzlerinin Projelendirilerek Oluşturulması Hakkında İşbirliği Protokolü

Protokol Tarihi                      : 29 Haziran 2011

Mevcut Durum                     : Merkezimizin doğrudan desteği (Saha araştırması, doğrudan teknik danışmanlık) ile Ostim Endüstriyel Tasarım ve Mühendislik Merkezi kurulmuştur.

Faaliyet 2                                : T.C. Gazi Üniversitesi Ve T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Arasında Yapılan GAP Tasarım Merkezi Kuruluşu Ve Diğer Faaliyetler İçin Danışmalığa Dair İşbirliği Protokolü

Protokol Tarihi          : 20 Aralık 2011 – URFA

Protokolün Amacı                 : Protokolün nihai amacı GAP Bölgesinde bulunan işletmelerin yenilikçilik kapasitesini attırmak, ürün tasarlama, geliştirme ihtiyaçlarına cevap vermek, bu sayede GAP Bölgesindeki işletmelerin sürdürülebilir rekabet gücünü arttırırken, işletmelere bilgi desteği, yönetimsel ve organizasyonel danışmanlık hizmeti sunarak işletmeler arasında yenilikçiliğe dayalı dinamik bir işbirliği meydana getirmektir.

Mevcut Durum                     : Protokol tarihinde GAP Yaratıcı Teknolojiler Merkezi açılışı yapılmış, öncelikli proje alanları tespit edilmiş, merkez tarafından valilik ve ticaret ve sanayi odaları ile yerel işletmelere yönelik eğitimler verilmiştir.

Faaliyet 3                                : Gazi Üniversitesi Ve Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Arasında Yapılan Türkiye’de Kobi’ler Açısından İşletmelerin Tasarım Algısı, Tasarım İş Piyasası Rakamları Ve İstihdam Durumu Araştırmasına Dair İşbirliği Protokolü

Protokol Tarihi                      : Aralık 2011

Protokol Amacı                      : Türkiye’de bulunan KOBİ’lerin yenilikçi ürün tasarımı konusundaki algılarını tespit etmek, ürün tasarımı piyasasına dönük güncel istihdam rakamları ve ekonomik verilere ulaşmak, KOBİ’lerin ürün tasarımı konusunda organizasyonel ve yönetimsel süreçlerini ve varsa sorunlarını belirlemek için ihtiyaç duyulan araştırma çalışmalarının yürütülmesi ile beraber, araştırma çıktılarının rapor ve akademik yayın halinde kamunun istifadesine sunmak ve diğer akademik danışmanlık konularında tarafların işbirliğini sağlamaktır.

Mevcut Durum                     : KOSGEB ile protokol imzalanmış ancak Merkez mekan ve altyapı kısıtı nedeniyle protokolü işletememiştir.

Faaliyet 4                                : Grammer A.Ş. Otobüs Koltuğu Projesi

Projenin Amacı                      : Şehirler arası yolcu otobüsü koltuk tasarımı

Proje Tarihi                           : Haziran 2011

Mevcut Durum                     : Proje tamamlanmıştır. Merkezimiz ile Grammer A.Ş. arasında yürütülen  (Mayıs 2011 –Temmuz 2011) döner sermaye projesi neticesinde Yrd.Doç.Dr. Serkan GÜNEŞ, Öğr.Gör.Dr. Alper ÇALGÜNER, Araş.Gör. Cemil YAVUZ tarafından bir adet YOLCU OTOBÜSÜ KOLTUĞU tasarlanmıştır. Bu projeden bir adet uluslar arası makale üretilmiştir.  [Çalgüner, A., Güneş, S., Yavuz, C. (2012). Contribution Of University Research Centers to Turkish SMEs in Industrial Design Process: A Case of Automotive Seatings. American International Journal of Contemporary Research, 2 (5), 149-158.]

     

 

Faaliyet 5                                : Teknomar Ltd. Şti. Cihaz Projesi

Projenin Amacı                      : Hidrojen Peroksit Plazma Sterilizasyon Cihazı Projesi

Proje Tarihi                           : Ağustos 2011

Mevcut Durum                     : Proje tamamlanmıştır. Merkezimiz ile TEKNOMAR Ltd.Şti. arasında yürütülen  (Haziran 2011 –Ağustos 2011) döner sermaye projesi neticesinde Yrd.Doç.Dr. Serkan GÜNEŞ, Öğr.Gör.Dr. Alper ÇALGÜNER, Araş.Gör. Cemil YAVUZ tarafından bir adet HİDROJEN PEROKSİT PLAZMA STERİLİZASYON CİHAZI tasarlanmıştır. Bu projeden bir adet uluslararası makale üretilmiştir.  [Güneş, S., Çalgüner, A., Yavuz, C. (2012). Exploring Design Efforts of SMEs: Integrating Industrial Design in Medical Device Sector in Turkey. International Journal of Humanities and Social Science, 2 (11), 148-154.]. Proje ile aynı zamanda DesignTURKEY ödülüne de başvurulmuştur.

 

 

Faaliyet 6                                : Gazi Üniversitesi Çikolatası

Projenin Amacı                      : G.Ü. 85. Yıl anı çikolatası

Proje Tarihi                           : Ekim 2011

Mevcut Durum                     : Proje tamamlanmıştır, 3 adet tasarım ve imalat tamamlanmıştır.

 

 

 

Faaliyet 7                                : GAP Çalıştayı

Faaliyetin Amacı                    : 21 Üniversite çağrılı, 15 üniversite katılımlı ürün çalıştayı

Faaliyet Tarihi                        : 20 Kasım 2012 / URFA-MARDİN-ADIYAMAN-G.ANTEP-SİİRT

Mevcut Durum                     : Çalıştay 120 öğrencinin katılımı ile tamamlanmıştır.

 

 

Faaliyet 8                                : DOKAP Çalıştayı

Faaliyetin Amacı                    : 21 Üniversite çağrılı, 15 üniversite katılımlı ürün çalıştayı

Faaliyet Tarihi                       : 29 Kasım 2013 / TRABZON-ORDU-RİZE-GİRESUN

Mevcut Durum                     : Çalıştay 96 öğrencinin katılımı ile tamamlanmıştır.

 

 

 

Faaliyet 9                                : Teknomar Ltd. Şti. Cihaz Projesi

Projenin Amacı                      : Yara Bakım Cihazı

Proje Bitiş Tarihi                   : Şubat 2017

Mevcut Durum                     : Proje tamamlanmıştır

 

Faaliyet 10                              : Mutti LTD.

Projenin Amacı                      : Ofis Mobilyası Tasarım Danışmanlığı

Proje Bitiş Tarihi                   : Nisan 2017

Mevcut Durum                     : Proje Tamamlanmıştır.