Merkezin Sunduğu Hizmetler - Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi
Merkezin Sunduğu Hizmetler

 

a)  Endüstriye doğrudan ürün tasarımı, ürün kimliği, kurumsal kimlik oluşturma ve tasarım hizmetleri sunmak,

b) Ürün tasarımı süreçleri konusunda danışmanlık hizmeti vermek, süreç iyileştirmeye yönelik uygulamaları araştırmak ve geliştirmek, imkânlar dâhilinde her türlü fiziki üretimde bulunmak, ürün analizi, simülasyonu yapmak,

c) Ürün tasarımı, tasarım düşüncesi, tasarım süreci ve yönetimi, üç boyutlu çizim gibi konularda talep dâhilinde endüstriye ve ilgili sektör paydaşlarına eğitim vermek,

ç) Endüstride ve ilgili sektörlerde ürün tasarımı bilinci oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik araştırma yapmak, araştırma sonuçlarını düzenli olarak Türk endüstrisine ve ilgili paydaşlara sunmak,

d) Lisans, özellikle yüksek lisans eğitimine katkı sağlamak ve endüstri ile müşterek çalışmalar dâhilinde araştırmacı öğretim elemanı yetiştirmek,

e) Üniversitenin çeşitli birimlerine endüstriyel tasarım ve kurumsal kimlik tasarımı hizmeti sunmak,

f) Medya ve yayın dünyası ile ortak projeler yürütmek,

g) Rektörlüğün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.