Merkezin Hedefleri - Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi
Merkezin Hedefleri

 

Orta ve Uzun Vadeli Hedefler:

Fiziki ve Teknik Altyapı:

Hedef 1: Merkezin fiziki alanın iyileştirilmesi

Amaç: Merkezin fiziki olarak bağımsız bir alana taşınması, görünür hale gelerek faaliyetlerinde sürdürülebilirlik sağlama bu bağlamda NATO Güvenlik Standartları ile Uyumlu ve “NATO Gizli” gizlilik dereceli tesis güvenliği, “Milli Gizli” gizlilik dereceli tesis güvenliği özelliklerine haiz 800 m2 ar-ge binası, 250m2 test, analiz tesisi oluşturmak amaçlamaktadır.

Hedef 2:   Sanal/Arttırılmış Gerçeklik Labı kurulması

Amaç: Sanal gerçeklik laboratuvarı ile Sanal mimari turlar, Mühendislik ve endüstriyel tasarımların değerlendirilmesi, Tehlikeli durum ve senaryolara karşı eğitim, Ergonomi testleri, Arkeolojik sitelerin tekrardan sanal olarak inşası, Tıbbı uygulama ve ameliyat simülasyonları ve birçok uygulamayı yapmak amaçlanmaktadır.

Hedef 3: Talaşlı İmalat Birimi

Amaç: Merkezin ihtiyaç duyduğu talaşlı imalatı yapacak (Foam, Al, MDF, HDF vd.) CNC ve NC kontrollü tezgahlar ile katmanlı imalatı sonrasında ihtiyaç duyulan ardıl işlemler (prototiplerinin isteğe bağlı renk ve görsel uygulamaları, astar, macun ve boya işlemi) genel tesviye ekipmanlarını içerir bir tesis kurulması amaçlanmaktadır.

 

Akademik Hedefler:

Hedef 4: Tasarım Merkezleri Ağı

Amaç: Ülkemizde bulunan tasarım merkezlerinin eş güdüm ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla işbirliği platformunun oluşturulmasıdır.

Hedef 5: Gazi Üniversitesi Tasarım Dergisi

Amaç: 4 yıl içinde AHCI indeksi hedefi ile hakemli akademik dergi çıkarmaktır.

Hedef 5: Ulusal Kongre

Amaç:  Ulusal Tasarım-Yönetim-Ekonomi Kongresi düzenlemektir.

 

İnsan Kaynakları:

Hedef 6: Uzman / Yarı zamanlı Personel

Amaç: Merkez bünyesinde 2 uzman ve 3 adet yarı zamanlı tasarımcı istihdam etmek amaçlanmaktadır.

Finansman:

Hedef 7: Döner Sermaye Gelirlerini Arttırmak

Amaç: merkezin AB IPA, Ulusal Ajans, FP7, DPT, TUBİTAK, SANTEZ, Kalkınma Ajansları dışında kalan Doğrudan Gelir Getirici Araştırma ve Proje Gelirlerini arttırmak için (Döner Sermaye) iş birliği yapılabilecek potansiyel kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve özel sektör kurum kuruluşlarını belirlemek, iş birliği talebi gelen kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve özel sektör kurum kuruluşları ile görüşmeler yapmak ve raporlamak, iş birliği yapılabilecek potansiyel kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve özel sektör kurum kuruluşlarına düzenli ziyaretler yapmak, olası iş birliği başlıklarını belirlemek ve doğrudan hizmet sunmak amaçlanmaktadır.

 

Hedef 8: Rutin Hizmet Gelirlerini Arttırmak

Amaç: Merkez altyapısının imkanları dahilinde rutin hizmet faaliyetlerini sınıflamak, tarife oluşturmak ve tanıtmak amaçlanmaktadır.